SUNDBYBERGS HEMBYGDSFÖRENING

Viktig information med anledning av coronaviruset.


Meddelande från Sveriges Hembygdsförbund.

"Tänk på risken för spridning av coronaviruset
Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges Hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från riksförbundet vill vi framhålla att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.

/Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund"
Sundbybergs Hembygdsförenings årsmöte 2020

Vi har efter inhämtande av Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt annan väsentlig information beträffande spridningsrisk etc, beslutat att senarelägga årsmötet.

I första hand skjuts det upp till hösten varefter vi fattar beslut om ny tidpunkt för mötet.

För att hålla dig uppdaterad via din e-post är det viktigt att du meddelar oss din e-post-adress så snart som möjligt. Det är det snabbaste och säkraste sättet att få information om föreningens aktiviteter (dessutom sparar föreningen en hel del slantar genom att slippa skicka ut vanlig post). Du anmäler din e-post här,

Sundbybergs Stadsmuseum 2020
Ansvarig utgivare: Lena A Löfström
Web Page Maker, create your own web pages.