I en snabbt föränderlig stadsbild är bevarandet av stadens historia och nutid viktigare än någonsin.


Stadsmuseet drivs sedan 1934 av Sundbybergs Hembygdsförening.

Berättar

Stadsmuseets uppgift är att värna om och bevara och sprida Sundbybergs kulturarv, historia och nutid och göra den tillgänglig för alla inklusive kommande generationer.

Bevarar

Stadsmuseets samlingar utökas hela tiden och består av föremål, dokument, konst och ett enormt foto och filmarkiv. Samlingarna sträcker sig från vikingatid fram till idag.

En plats för alla

Stadsmuseet tillgängliggör Sundbybergs historia genom utställningar, uppsökande verksamheten bland annat i skolor och äldrevården. Via hemsida, blogg och olika sociala medier och digitala appar.

Events och verksamheter i Sundbybergs stadsmuseums regi.

Stadsvandringar och föreläsningar

Stadsmuseet anordnar stadsvandringar och föreläsningar för såväl barn som vuxna. Vill du veta mer om lokalhistoria, konst eller andra specialämnen? Kontakta oss.

Utställningsverksamhet

Stadsmuseet bygger och skapar såväl fasta som temautställningar på museet men även vandringsutställningar. Vi skapar också utställningar på beställning åt företag och andra intressenter.Föreningsevent och vernissager

Under året så anordnas olika mindre events för hembygdsföreningens och Sundbybergs Musei Vänners medlemmar. Vi har även öppna events för allmänheten. Håll utkik i sociala medier för mer information.Uppdragsverksamhet

Vi arbetar också i uppdragsform med allt från externa utställningar, forskning i våra arkiv, släktforskning, bildhantering- och behandling och mycket annat beroende på uppdragets art och budget.