Sundby vid berget

AKTUELLT


Copyright © 2016 Sundbybergs stadsmuseum. All Rights Reserved.
HEM            MUSEET           HEMBYGDSFÖRENINGEN             SUNDBYBERGSHISTORIK          KONTAKT

BLOGGEN uppdaterad


Värt att Veta!
Vill du veta mer om Sundybergs
historia?

Vi startar nätbaserad kurs i
Sundbybergs historia.

Mer information kommer snart.

Att marken runt vår stad varit bebodd väldigt länge visar alla de fornfynd man hittat på olika platser: Bronsålderslämningar efter boplatser i Lilla Ursvik; stenyxor, knivar, kammar. Smycken i vikingagravar, bland annat i Rissne, vid gamla Skolan och vid Bällsta Bro. Vikingarna färdades över Fröfjärden, dagens Råsta, Ör och Hallonbergen, vidare till Birka på Björkö i Mälaren. Än idag finns två fina runstenar från vikingatiden bevarade, en vid Råsta Gård och en på Sundbybergs stadsmuseum.
   
År 1327 nämns vårt Sundby för första gången i skriven text. Sundby ägdes då av Kyrkan och Staten. I Sundby fanns  tre gårdar: Västergården, Mellangården och Östergården. De låg alla ganska nära varandra utefter Bällstaån och hörde till Bromma socken i Sollentuna härad.
    

För länge sedan fanns det många platser som kallades Sundby. I slutet av 1700-talet tyckte därför ägaren till Sundbybergs Gård att det vore bättre om han kunde få kalla Sundby för Sundbyberg. Området låg ju vid stora berg och skulle bättre beskriva området och det skulle bli lättare att skilja från alla andra Sundby runt om Stockholm.

År 1775 fick Sundby vid berget sitt nya officiella namn - Sundbyberg. Samtidigt började Sundbyberg växa. "Fint" folk från Stockholm hyrde in sig i gårdens olika hus under somrarna. Gården var känd för den vackra naturen och sin stora fina park.
    
Gården låg där Marabouparken idag ligger.

1689 års karta över Sundby Gård.Från gård till stad

Sundbybergs Gård stadens vagga.

1810 hade gården växt och det fanns minst 24 olika hus vid gården. 1863 flyttade A. P. Löfström med familj in på gården och därmed startade utvecklingen från Gård till stad.


A.P. Löfström blev grundare av staden Sundbyberg. Han ville erbjuda alla som drabbats av bostadsbristen i Stockholm ett billigt och värdigt boende.         


Löfström förstod att kommunikationer var ett måste och lyckades påverka planerna på en järnväg mellan Stockholm och Bergslagen så att den kom att gå genom Sundbyberg istället för Tureberg som tankarna tidigare varit. 12 december 1876 tas järnvägen i bruk och Löfström bygger de första husen och en station.
Sundbybergs station 1904

1888 blir vi fria från Bromma och bildar en egen köping.    
    
Sedan går utvecklingen "som på räls"

Villa Annefrid, (Dahlska villan) 1930.

Ett av de första hus som Löfström bygger var Villa Annefrid som än idag finns kvar på Stationsgatan nästan mitt emot T-baneupp-gången. I huset har det varit allt från privatbostad, provisoriskt stadshus till daghem och idag är det SIK som har sitt kontor i huset.

En för den tiden typisk villa byggd i trä som kom att fylla den nya köpingen.


Med järnvägen kom också industrierna och verkstäderna. Nu kunde de transportera sina produkter till kunder på olika platser.
Bland de första  och också största var Sieverts Kabelverk som kom att prägla Sundbyberg ända fram till idag.

Sieverts Kabelverk 1890.

Det som inte tillverkats i Sundbyberg det finns inte!
I ständig utveckling

Den första stadsplanen presenterades av Löfström 1877 och anslöt sig till gällande regler för stadsplanering. Viktigt för Löfström var det som stadgades i Rikets regler för stadsplaner:
    "Stadsplan bör uppgöras, att den på en gång motsvarar rörel-    sens behov af utrymme och bekvämlighet, sundhetens fordran     på ljus och frisk luft, önskligheten af största möjliga trygghet     mot mera utbredda eldsolyckor, samt skönhetssinnets
    anspråk på fritt utrymme, omvexling och prydlighet."

Löfström skänkte därför i samband med att stadsplanen antogs 1898 all mark till; öppna platser, gator, torg och parker till köpingen.

Sundbybergs första stadsplan
Sundbyberg har i stort hållit sig till den ursprungliga stadsplanen genom tiden. Särskilt i de centrala delarna av staden, även om staden varit ständigt växande.
   
1927 fick vi stadsrättigheter, köpingen hade växt till sig och hade nu allt som en gedigen stad skulle ha. Men för den skull stannade inte tiden, staden följde med sin tid och stenhus med nymodigheter som  hissar, badrum och nya områden byggdes upp. Spårvagn, bussar, pendeltåg och tvärbana - allt får plats i vår lilla stad.
    


Ingenting kan illustrera det bättre än bilden som visar när Sveriges minsta stad fick Sveriges största och modernaste stationshus.
Gamla och nya Sundbybergs Station året är 1960.

Något till dopet!

Ge bort en släktbok
till barnbarnet.

Mer info här!.