Sundbybergs Hembygdsförening

Sundbybergs Hembygdsförening startades redan 1934  av "världens bästa sakletare"   Henning Österberg. Hembygdsföreningens huvudsakliga uppgift idag är att driva Sundbybergs stadsmuseum och förvalta dess samlingar och arkiv. Ett annat viktigt område för föreningen är stads- och bygglanefrågor där föreningen är remissinstans. 

Som medlem i Sundbybergs Hembygdsförening bidrar du till att inte bara vårda och bevara Sundbybergs speciella historik utan också säkerställa att vår egen tid dokumenteras och bevaras inför framtiden.

Medlem blir du enklast genom att anmäla dig här: medlemsansökan

Betala sedan in din medlemsavgift till Plusgiro: 13 70 37 - 8 och ange ditt namn och ordet "NY".

Medlemsavgiften för år 2016 är:

Enskilt medlemskap    175 kr
Familjemedlemskap    200 kr

År du representant för en organisation, ideell eller kommersiell sådan, hör av dig till oss då vi har särskilda regler för dessa medlemskap.

Föreningens styrelse hittar du här.
Föreningens stadgar hittar du här.
AKTUELLT


NYHETER


Copyright © 2016 Sundbybergs stadsmuseum. All Rights Reserved.
HEM            MUSEET           HEMBYGDSFÖRENINGEN             SUNDBYBERGSHISTORIK          KONTAKT

BLOGGEN uppdaterad


Lärkan söker gamla
vänner!

Värt att Veta!
Vill du veta mer om Sundybergs
historia?

Vi startar nätbaserad kurs i
Sundbybergs historia.

Mer information kommer snart.