Sundbybergs Hembygdsförening

Sundbybergs Hembygdsförening startades redan 1934  av "världens bästa sakletare"   Henning Österberg. Hembygdsföreningens huvudsakliga uppgift idag är att driva Sundbybergs stadsmuseum att förvalta och tillgängliggöra dess samlingar och arkiv samt utöka dem med nutidsdokumentation för framtida generationer. Ett annat viktigt område för föreningen är stads- plan- och byggfrågor där föreningen är remissinstans. 

Bli därför medlem i i Sundbybergs Hembygdsförening och stöd vårt arbete med att för framtiden dokumetera såväl Sundbybergs dåtid som nutid och framtid  på Sundbybergs Stadsmusmuseum!

    Tveka inte! Skicka ett mail till oss med ditt namn, adress o. telefonnummer till
    eller ring 08-706 81 78.
Betala sedan in din medlemsavgift till Bankgiro 374-9231 och ange ditt namn, personnummer och e-postadress och ordet "NY".

Medlemsavgiften för år 2017 är:

Enskilt medlemskap 200 kr + 100 kr Stadsmusei Vänner
Familjemedlemskap 250 kr + 100 kr Stadsmusei Vänner

Som medlem i Sundbybergs Hembygdsförening och Stadsmusei Vänner bidrar du till att inte bara vårda och bevara Sundbybergs speciella historia utan också vår möjlighet att dokumentera, samla in och bevara, vår egen nutid och framtid.

År du representant för en organisation, ideell eller kommersiell sådan, hör av dig till oss då vi har särskilda regler för dessa medlemskap.

Föreningens styrelse hittar du här.
Föreningens stadgar hittar du här.
AKTUELLT


Copyright © 2016 Sundbybergs stadsmuseum. All Rights Reserved.
HEM            MUSEET           HEMBYGDSFÖRENINGEN             SUNDBYBERGSHISTORIK          KONTAKT

BLOGGEN uppdaterad


Värt att Veta!
Vill du veta mer om Sundybergs
historia?

Vi startar nätbaserad kurs i
Sundbybergs historia.

Mer information kommer snart.

Något till dopet!

Ge bort en släktbok
till barnbarnet.

Mer info här!.